Podešavanje štampača (pregled procesa)
Podešavanje štampača (pregled procesa)

Podešavanje štampača (pregled procesa)

 1. Postavite štampač na bezbedno mesto sa pristupom napajanju i tako da možete da povežete kablove interfejsa ili bežično na sistem.
 2. Štampač i napajanje priključite na uzemljeni izvor napajanja naizmeničnom strujom.
 3. Izaberite i pripremite medij za štampač.
 4. Ubacite medij (pogledajte odeljak Ubacivanje medija u rolni).
 5. Uključite napajanje štampača (pogledajte odeljak Dugme za napajanje).
 6. Pokrenite SmartCal kalibraciju medija da biste kalibrisali štampač za medij (pogledajte odeljak Pokretanje SmartCal kalibracije medija).
 7. Odštampajte izveštaj o konfiguraciji da biste proverili osnovni rad štampača (pogledajte odeljak Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji).
 8. Isključite napajanje štampača.
 9. Izaberite način komunikacije između uređaja i štampača, žično ili bežično. Dostupne žične lokalne veze su USB port i fabrički instaliran Ethernet (LAN). Takođe možete da koristite WLAN ili Bluetooth vezu, na način opisan u odeljku Podešavanje za operativni sistem Windows.
 10. Ako koristite fizičku vezu, kabl štampača povežite sa mrežom ili host sistemom kada je napajanje štampača isključeno.
  Nemojte još da uključujete napajanje štampača. Prvo instalirajte upravljačke programe pomoću softvera Zebra Setup Utilities (detalje pogledajte u odeljku Podešavanje za operativni sistem Windows). Softver će vas obavestiti kada da uključite napajanje štampača u odgovarajućem trenutku procesa podešavanja. Ako ste povezali centralni uređaj sa štampačem i uključili napajanje štampača pre instaliranja upravljačkih programa, pogledajte odeljak Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač.
 11. Počnite drugu fazu podešavanja štampača, to je uglavnom Podešavanje za operativni sistem Windows.