Izveštaj o konfiguraciji mreže (i Bluetooth veze) štampača
Izveštaj o konfiguraciji mreže (i Bluetooth veze) štampača

Izveštaj o konfiguraciji mreže (i Bluetooth veze) štampača

Štampači serije ZD sa (fabrički instaliranim) žičnim ili bežičnim opcijama povezivanja odštampaće dodatni izveštaj o konfiguraciji štampača. Ove informacije će vam biti potrebne da ustanovite i rešite probleme sa štampanjem na Ethernet (LAN/WLAN) i Bluetooth 4.1 mreži.
Ovaj otisak je odštampan pomoću ZPL komande
~WL
.
Kod štampača sa fabrički instaliranim opcijama za bežično povezivanje, na dnu ovog izveštaja navedeno je da su
iOS
uređaji podržani.