Rešavanje problema sa štampanjem
Rešavanje problema sa štampanjem

Rešavanje problema sa štampanjem

Ovaj odeljak vam pomaže da identifikujete probleme sa štampanjem ili kvalitetom štampe, moguće uzroke i preporučena rešenja.
Upozorenje
Mogući uzrok
Preporučeno rešenje
Opšti problemi sa kvalitetom štampe
Odštampana slika ne izgleda ispravno.
Štampač je podešen na neodgovarajući nivo zatamnjenosti i/ili brzinu štampanja.
Podesite postavku zatamnjenosti štampača. (Pogledajte odeljak Podešavanje kvaliteta štampe.)
Glava za štampanje je prljava.
Očistite glavu za štampanje. (Pogledajte odeljak Čišćenje glave za štampanje.)
Valjak za štampanje je prljav ili oštećen.
Očistite ili zamenite valjak. Valjci mogu da se pohabaju ili oštete. (Pogledajte odeljak Čišćenje i zamena valjka za štampanje (pogonskog valjka).)
Štampanje sa termalnim prenosom – štampa izgleda nejasno, ima mrlje, praznine ili rupe na otisku bez određenog šablona.
Materijal za štampanje (vosak, vosak-smola ili smola) možda nije usklađen sa materijalom (papir, premaz medija ili sintetika) koji se koristi.
Nemojte podešavati brzinu štampanja veću od maksimalne nominalne brzine za medije (traka ili kombinacija materijala za nalepnice).
Možda koristite pogrešan izvor napajanja.
Proverite da li koristite napajanje koje ste dobili uz ovaj štampač.
Glava za štampanje s pohabala.
Za pomoć se obratite partneru kompanije Zebra ili tehničkoj podršci kompanije Zebra.
Nema otiska na nalepnici
Odštampana slika ne izgleda ispravno.
Moguće je da medij nije direktni termalni medij i da je u pitanju medij napravljen za štampače sa termalnim prenosom.
Pogledajte odeljak Utvrđivanje tipova termalnih medija da biste proverili da li koristite odgovarajući tip medija i odgovarajuće postavke štampača za medij koji koristite.
Medij je pogrešno ubačen.
Površina medija na kojoj se štampa mora da bude okrenuta nagore prema glavi za štampanje. (Pogledajte odeljak Priprema za štampanje i odeljak Ubacivanje medija u rolni.)
Veličina nalepnica je deformisana ili se menja početni položaj oblasti za štampanje
Štampana slika ili deo nje zahvata dve nalepnice (pogrešna registracija).
Medij je pogrešno ubačen.
ILI
Pomični senzor za medije nije pravilno podešen.
Proverite da li je senzor pravilno podešen i postavljen u skladu sa tipom medija i lokacijom za prepoznavanje. Pogledajte sledeće:
Senzori za medij nisu kalibrisani za odgovarajuću dužinu medija, fizička svojstva ili vrstu prepoznavanja (prorez/urez, kontinuirano ili oznaka).
Valjak (pogonski) za štampanje klizi ili oštećen.
Očistite ili zamenite valjak. Valjci mogu da se pohabaju ili oštete. (Pogledajte odeljak Čišćenje i zamena valjka za štampanje (pogonskog valjka).
Štampač ima problema sa komunikacijom, sa kablovima ili postavkama za komunikaciju.