ZPL konfiguracija
ZPL konfiguracija

ZPL konfiguracija

U ovom odeljku navedene su informacije o pregledu upravljanja konfiguracijom štampača, izveštaju o statusu konfiguracije i štampanim izveštajima štampača i memorije.