ZPL format konfiguracije štampača
ZPL format konfiguracije štampača

ZPL format konfiguracije štampača

Lako možete da upravljate većim brojem štampača ako napravite datoteku za programiranje konfiguracije štampača i pošaljete je svim štampačima. Takođe možete da koristite ZebraNet Bridge da biste klonirali podešavanje štampača.
Ovo je osnovna struktura ZPL datoteke za programiranje konfiguracije:
^XA
Komanda za početak formatiranja
Komande formatiranja razlikuju velika i mala slova.
a) Opšte postavke štampanja i komande
b) Rad sa medijima i ponašanje
Veličina otiska medija
^JUS
komanda za čuvanje
^XZ
Komanda za kraj formatiranja