ZPL programiranje za upravljanje memorijom
ZPL programiranje za upravljanje memorijom

ZPL programiranje za upravljanje memorijom

ZPL jezik za programiranje ima različite lokacije u memoriji štampača koje se koriste za pokretanje štampača, sastavljanje slike za štampanje, formate skladištenja (obrazaca), grafiku, fontove i postavke konfiguracije.
 • ZPL tretira formate (obrasce), fontove i grafiku slično kao i datoteke. Lokacije u memoriji tretira kao disk jedinice u okruženju operativnog sistema DOS.
  • Imenovanje objekata memorije podržava do 16 alfanumeričkih znakova, praćenih sa tri alfanumerička znaka za oznaku tipa datoteke (na primer:
   123456789ABCDEF.TTF
   ).
   Zastareli ZPL štampači sa firmverom V60.13 i starijim mogu da koriste samo 8.3 format imena datoteke, nasuprot današnjem 16.3 formatu imena datoteke.
 • Omogućava premeštanje objekata između lokacija u memoriji i brisanje objekata.
 • Podržava izveštaje sa listama datoteka u formatu DOS direktorijuma kao odštampane dokumente ili status centralnog uređaja ili hosta.
 • Omogućava upotrebu džokerskih znakova (
  *
  ) za pristup datotekama.