Upravljanje memorijom štampača i povezani izveštaji o statusu
Upravljanje memorijom štampača i povezani izveštaji o statusu

Upravljanje memorijom štampača i povezani izveštaji o statusu

Ovaj štampač ima razne memorijske resurse i prostor za skladištenje za pravljenje i štampanje.
Da bi vam pomogao u upravljanju resursima štampača, štampač podržava različite komande formata za upravljanje memorijom, prenos objekata (između memorijskih područja, uvoz i izvoz), imenovanje objekata, testiranje štampača i pružanje različitih izveštaja o radnom statusu štampača. One su veoma slične starim DOS komandama, kao što su DIR (lista direktorijuma) i DEL (izbriši datoteku). Najčešći izveštaji takođe su deo Zebra Setup Utility i ZebraDesigner ™ Windows upravljačkog programa.
Preporučuje se obrada jedne komande u okviru ovog tipa formata (obrasca). Jedna komanda se lako ponovo koristi kao alatka za održavanje i razvoj.
Upravljanje štampačem i struktura programa za formate
Komanda
Opis
^XA
Pokretanje komande formatiranja
Ovde stavite komande
Koristite jednu komandu da biste upravljali štampačem, funkcijama testiranja i izveštajima.
^XZ
Komanda za krajnji format
Mnoge komande koje prenose objekte, upravljaju i izveštavaju o memoriji predstavljaju kontrolne (
~
) komande. Ne moraju da budu u formatu (obrascu). One će biti obrađene odmah po prijemu od strane štampača, bez obzira na to da li su u formatu (obrascu).