Format ZPL konfiguracione datoteke za štampanje
Format ZPL konfiguracione datoteke za štampanje

Format ZPL konfiguracione datoteke za štampanje

Štampač se lako ažurira pomoću ZPL konfiguracione datoteke za programiranje.
Upravljanje većim brojem štampača može se obaviti kreiranjem datoteke za programiranje konfiguracije štampača. Konfiguraciona datoteka se šalje ili automatski učitava sa pripremljenog USB memorijskog uređaja. One mogu da se koriste za kloniranje podešavanja štampača. Na slici je prikazana osnovna struktura ZPL konfiguracione datoteke za programiranje.
Upravljanje štampačem i struktura programa za formate
Komanda
Opis
^XA
Pokretanje komande formatiranja
Ovde stavite komande
Komande formatiranja su osetljive na redosled
  • Opšte postavke štampanja i komandi
  • Rad sa medijima i ponašanja
  • Veličina i položaj za štampanje za medije
^JUS
komanda za čuvanje postavki
^XZ
Komanda za krajnji format
Informacije o kreiranju datoteke za programiranje potražite u ZPL vodiču za programera i unakrsnoj referenci za pretvaranje postavke konfiguracije u komandu.
Zebra Setup Utility (ZSU) može se koristiti za slanje datoteka za programiranje na štampač. Windows Notepad (uređivač teksta) može da se koristi za kreiranje datoteka za programiranje.