Opcija sekača
Opcija sekača
View content for :
Product:

Opcija sekača

Opcija sekača predstavlja uobičajeni komplet za nadogradnju Link-OS štampača od 4 inča za seriju štampača.
Sekač
Sekač na zatvorenom štampaču
1 – Izlazni otvor za medije
2 – Modul sekača