Opcija dozatora nalepnica
Opcija dozatora nalepnica
View content for :
Product:

Opcija dozatora nalepnica

Opcija dozatora nalepnica predstavlja uobičajeni komplet za nadogradnju Link-OS štampača od 4 inča za seriju štampača.
Dozator nalepnica je zatvoren
Zatvoreni dozator nalepnica instaliran na otvorenom štampaču
1 – Bravica vrata
2 – Senzor uzetih nalepnica
Dozator nalepnica je otvoren
Vrata dozatora nalepnica su otvorena na otvorenom štampaču
1 – Šipka za skidanje nalepnica
2 – Valjak za skidanje
3 – Vrata dozatora
4 – Oblast za izlaz podloge nalepnica