Uobičajene funkcije stonih Link-OS štampača
Uobičajene funkcije stonih Link-OS štampača
View content for :
Product:

Uobičajene funkcije stonih Link-OS štampača

Zebra Link-OS stoni štampači dele uobičajeni skup funkcija. Evo nekih uobičajenih karakteristika platforme:
 • OpenAccess dizajn za pojednostavljeno umetanje medija.
 • Zebra softver Link-OS, aplikacije i kompleti za razvoj softvera – otvorena platforma koja povezuje operativne sisteme za pametne Link-OS uređaje sa moćnim softverskim aplikacijama, što olakšava integraciju uređaja, upravljanje i održavanje bez obzira na lokaciju.
  • Paket Link-OS ima emulaciju za širok opseg drugih jezika za kontrolu štampača putem Link-OS Virtual Devices (Virtuelni uređaji), a obuhvata i besplatnu PDF Direct aplikaciju za emulaciju.
 • Dodirne tačke označene bojama za kontrole operatera i vodiče za medije.
 • Poboljšani korisnički interfejs sa tri dugmeta i pet indikatora statusa.
 • Jednostavne opcije za manipulisanje medijima koje se mogu instalirati na terenu.
 • Podrška za rolne medija:
  • Spoljni prečnik: Do 127 mm (5 inča)
  • Unutrašnji prečnik: 12,7 mm (0,5 inča), 25,4 mm (1 inč) i dodatne veličine jezgra sa opcionim adapterima za jezgra medija.
 • Pomični senzor pruža kompatibilnost sa najširim opsegom tipova medija:
  • Spoljni prečnik: Do 127 mm (5 inča)
  • Kompatibilnost sa nazubljenim ili zakošenim medijima.
  • Senzor prozirnosti sa više centralnih pozicija koji je namenjen za korišćenje sa medijima za nalepnice sa prorezom/mrežom.
 • USB host port koji može da se koristi za lako ažuriranje firmvera.
 • USB 2.0 interfejs
 • Modularni slot za povezivanje za opcije interfejsa 10/100 Ethernet (802.3 RJ-45) i serijski (RS-232 DB-9) koje je moguće instalirati na terenu.
 • Skaliranje i uvoz OpenType i TrueType fontova u realnom vremenu, Unicode, interni prilagodljivi font (Swiss 721 Latin 1 font) i izbor internih rasterskih fontova.
 • Tehnologija fokusirana na kompatibilnost unazad olakšava zamenu štampača:
  • Zamena zastarelih Zebra stonih štampača. Štampač podržava EPL i ZPL jezike za programiranje.
  • Podržava Link-OS virtuelne uređaje za tumačenje jezika za programiranje štampača koji nisu proizvod kompanije Zebra.
 • Štampanje sa podrškom za XML – omogućava XML komunikaciju za štampanje nalepnica sa bar-kodom, čime se eliminišu naknade za licenciranje i hardver servera za štampanje i smanjuju troškovi prilagođavanja i programiranja.
 • Zebra Global Printing Solution podržava:
  • Microsoft Windows kodni raspored tastature (i ANSI)
  • Unicode UTF-8 i UTF-16 (Unicode Transformation Formats)
  • XML
  • ASCII (7-bitni i 8-bitni koje koriste zastareli programi i sistemi)
  • Osnovni kodni raspored za jednobajtne i dvobajtne fontove
  • JIS i Shift-JIS (Japanese International Standards)
  • Heksadecimalno kodiranje
  • Prilagođeno mapiranje znakova (kreiranje DAT tabele, povezivanje fontova i ponovno mapiranje znakova)
 • Štampač podržava konfigurisanje pomoću uslužnog programa za podešavanje koji je pokrenut na mobilnim uređajima.
  • Koristite opcionu funkciju štampača Bluetooth Low Energy (LE) za komunikaciju kratkog dometa sa različitim mobilnim uređajima. Bluetooth LE radi sa Zebra uslužnim mobilnim aplikacijama za podešavanje koje pomažu pri podešavanju štampača, obavljanju kalibracije medija i maksimalnom uvećanju kvaliteta štampe.
  • Zebra’s Print Touch (Near Field Communication – NFC) omogućava uparivanje uređaja dodirom, pristupanje informacijama o štampaču i pristupanje mobilnim aplikacijama.
 • Ugrađeni Real-Time Clock (RTC).
 • Omogućeno je izveštavanje o održavanju glave za štampanje, uz prilagođavanje od strane korisnika.
 • Jednostavna zamena glave za štampanje i valjka za štampanje bez alata.
 • Najmanje 64 MB unutrašnje memorije štampača za čuvanje obrazaca, fontova i grafike.