Zatvaranje štampača
Zatvaranje štampača
View content for :
Product:

Zatvaranje štampača

Zatvorite štampač nakon što pristupite odeljku za nalepnice da biste zaštitili štampač.
  1. Ako su u štampač ubačene nalepnice, proverite da li nalepnice u potpunosti pokrivaju valjak na prednjoj strani štampača.
    Ako se štampač ne koristi, preporučuje se da stavite nalepnicu (1) preko celog valjka za štampanje i da zatvorite. Uradite to za transport i skladištenje. Glava za štampanje i valjak mogu da se zalepe.
    Priprema štampača za zatvaranje.
  2. Pažljivo spustite poklopac.
  3. Da biste zatvorili prednji deo štampača, gurnite ga nadole. Čvrsto gurnite centralni ili oba ugla štampača dok se obe strane brave ne zaključaju.
    Zatvaranje štampača.