Raspakivanje i provera štampača
Raspakivanje i provera štampača
View content for :
Product:

Raspakivanje i provera štampača

Saveti za proveru i verifikovanje stavki štampača.
Kada dobijete štampač, odmah ga raspakujte i proverite da li je oštećen tokom transporta.
  • Sačuvajte svu ambalažu.
  • Proverite da li na spoljnim površinama ima oštećenja.
  • Otvorite štampač i pregledajte odeljak za medije da biste proverili da li su komponente oštećene.
Ako otkrijete oštećenje pri transportu nakon pregleda:
  • Odmah obavestite transportnu kompaniju i prijavite izveštaj o šteti. Kompanija Zebra Technologies Corporation nije odgovorna ni za kakvo oštećenje štampača tokom transporta, pa ne pokriva popravku ove štete u okviru garancije.
  • Sačuvajte svu ambalažu radi provere od strane transportne kompanije.
  • Obavestite ovlašćenog Zebra prodavca.