Potrošni materijal za čišćenje
Potrošni materijal za čišćenje

Potrošni materijal za čišćenje

Koristite preporučeni potrošni materijal za čišćenje da biste održali funkcionisanje štampača i sprečili oštećenje štampača od neodobrenih materijala za čišćenje.
Za korišćenje sa štampačem preporučuje se sledeći potrošni materijal za čišćenje:
  • Olovke za čišćenje glave za štampanje za jednostavno čišćenje od strane operatera
  • Izopropil alkohol (najmanje čistoće 99,7%). Koristite označenu posudu sa alkoholom. Nikada nemojte ponovo da vlažite materijale za čišćenje koji se koriste za čišćenje štampača
  • Štapići za čišćenje bez vlakana za putanju medija, vođice i senzore.
  • Maramice za putanju medija i njenu unutrašnjost (na primer, Kimberly-Clark Kimwipes).
  • Limenka komprimovanog vazduha.
Mehanizam sekača ne zahteva čišćenje. Nemojte čistiti sečivo niti mehanizam. Sečivo ima poseban premaz koji sprečava lepljenje i habanje.
Ako koristite previše alkohola, može doći do kontaminacije elektronskih komponenti koje zahtevaju mnogo duže vreme sušenja da bi štampač ispravno radio.
Nemojte koristiti kompresor za vazduh umesto limenke komprimovanog vazduha. Kompresori za vazduh imaju mikrokontaminante i čestice koje ulaze u sistem kompresora za vazduh i oštećuju štampač.
Koristite zaštitu za oči da biste zaštitili oči od čestica i predmeta kada koristite komprimovani vazduh.