Čišćenje putanje medija
Čišćenje putanje medija
View content for :
Product:

Čišćenje putanje medija

Pomoću štapića za čišćenje i/ili tkanine koja se ne linja uklonite nečistoću, prašinu ili sasušenu materiju koja se nakupila na držačima, vođicama i površinama na putanji medija.
Blago navlažite štapić ili tkaninu izopropil alkoholom (čistoće najmanje 99,7%). Za čišćenje površina koje se teško čiste koristite dodatnu količinu alkohola na štapiću za čišćenje kako biste natopili nečistoće i otpustili lepljivi materijal koji je mogao da se nagomila na površinama u odeljku za medije.
Nemojte da čistite glavu za štampanje, senzore ili valjak za štampanje tokom ovog procesa.
 1. Obrišite unutrašnje površine držača rolne i donju stranu vođica za medije pomoću štapića i maramica za čišćenje.
 2. Obrišite klizni kanal pomičnog senzora (ali ne i senzor). Pomerite senzor da biste došli do svih površina.
 3. Sačekajte jedan minut pre nego što zatvorite štampač. Bacite iskorišćeni potrošni materijal za čišćenje.
  Prikazuje čišćenje donje polovine štampača
  1 – Vođice za medije
  2 – Nemojte čistiti senzor
  3 – Držači rolne medija
 4. Obrišite površine (uokvirenu narandžastom bojom) da biste uklonili lepljive i druge kontaminirajuće materije. Nemojte čistiti niz senzora (1).
  Prikazuje čišćenje gornje polovine štampača