Čišćenje i zamena valjka za štampanje
Čišćenje i zamena valjka za štampanje
View content for :
Product:

Čišćenje i zamena valjka za štampanje

Valjak za štampanje obično ne zahteva čišćenje. Prašina papira i podloge obično se nakuplja bez uticaja na štampanje.
Očistite površinu valjka za štampanje (i putanju medija) svaki put kada štampač ima značajno lošije performanse, kvalitet štampe i manipulisanje medijima. Valjak za štampanje predstavlja površinu za štampanje i pogonski valjak za medije. Ako se lepljenje i zaglavljivanje nastave čak i nakon čišćenja, morate da zamenite valjak za štampanje.
Kontaminirajuće materije na valjku za štampanje mogu da oštete glavu za štampanje ili dovedu do klizanja ili lepljenja medija prilikom štampanja. Sa valjka za štampanje treba odmah očistiti lepljive materije, prljavštinu, prašinu, masnoće i druge kontaminirajuće materije.
Očistite valjak za štampanje štapićem sa vatom bez vlakana (npr. Texpad štapić) ili čistom, vlažnom tkaninom koja se ne linja, veoma blago navlaženom izopropil alkoholom (minimalne čistoće 99,7%).
 1. Uklanjanje valjka za štampanje
 2. Otvorite poklopac (i vrata dozatora, ako je dozator instaliran). Uklonite medij iz oblasti valjka za štampanje.
 3. Povucite jezičke za oslobađanje bravice ležajeva valjka za štampanje (1) sa desne i leve strane prema prednjoj strani štampača i rotirajte ih nagore.
 4. Podignite valjak za štampanje iz donjeg rama štampača pomoću krakova ležaja (1).
  Prikazuje izvlačenje sklopa valjka za štampanje iz štampača.
 5. Gurnite zupčanik i dva ležaja sa vratila valjka za štampanje.
 6. Samo za čišćenje – očistite površinu valjka za štampanje pomoću štapića natopljenog alkoholom. Čistite od sredine ka spolja. Ponavljajte ovaj postupak dok ne očistite sve površine valjka. Ako je došlo do nakupljanja velike količine lepka ili zaglavljivanja nalepnica, ponovite sa novim štapićem da biste uklonili zaostale kontaminirajuće materije jer početno čišćenje može delimično, ali ne i u potpunosti da ukloni lepljive materije i masnoće.
 7. Nakon upotrebe bacite štapiće za čišćenje – nemojte ih ponovo koristiti.
 8. Proverite da li se ležajevi i pogonski zupčanik nalaze na vratilu valjka za štampanje.
  Prikazuje ponovno sklapanje valjka za štampanje i umetanje u štampač.
 9. Poravnajte valjak za štampanje sa zupčanikom ulevo i spustite ga u donji okvir štampača.
 10. Okrenite jezičke za oslobađanje bravice ležaja valjka nadole sa desne i leve strane ka zadnjoj strani štampača i fiksirajte ih.
 11. Pustite da se štampač suši jedan minut pre nego što zatvorite vrata dozatora, poklopac medija ili pre nego što stavite nalepnice.