Čišćenje senzora
Čišćenje senzora
View content for :
Product:

Čišćenje senzora

Uklanjanje prašine (obično) čisti ove senzore.
Na senzorima za medije može da se nakupi prašina. Izduvajte ili nežno obrišite prašinu mekom krpom.
Nemojte koristiti kompresor za vazduh za uklanjanje prašine. Kompresori dodaju vlagu, sitnu prljavštinu i mazivo, što može da zaprlja štampač.
Čestice lepka i supstance koje se prenose vazduhom mogu da pokriju ili oblože optičke komponente u okruženjima sa netipičnom upotrebom medija i radom.
  1. Očistite prozor pomičnog senzora (1). Nežno očetkajte prašinu ili koristite limenku komprimovanog vazduha; ako je potrebno, pomoću suvog štapića sa vatom obrišite prašinu. Ako preostane lepka ili druge prljavštine, Rastvorite ih pomoću štapića sa vatom natopljenog alkoholom.
    Prikazuje čišćenje pomičnog senzora
  2. Pomoću suvog štapića sa vatom uklonite ostatke koji su možda ostali nakon prvog čišćenja.
  3. Ponavljajte korake 1 i 2 po potrebi sve dok svi ostaci i pruge ne budu uklonjeni sa senzora.
  4. Izduvajte skup senzora gornje mreže (prorez) (1) ispod glave za štampanje pomoću limenke komprimovanog vazduha. Ako je potrebno, koristite štapić sa vatom natopljen alkoholom da biste razbili lepljivi materijal ili drugu prljavštinu koja nije prašina. Pomoću suvog štapića sa vatom uklonite ostatke koji su možda ostali nakon prvog čišćenja.
    Prikazuje čišćenje senzora gornjeg niza ispod kućišta sa kliznom trakom.