Ugrađene alatke za štampač
Ugrađene alatke za štampač

Ugrađene alatke za štampač

Ovaj odeljak pruža mnoštvo alatki i pomoćnih programa ugrađenih u štampač. Dizajnirani su tako da vam pomognu pri podešavanju, konfiguraciji i otklanjanju grešaka (programiranje štampača i komandi).