Fabrički režimi testiranja
Fabrički režimi testiranja

Fabrički režimi testiranja

Štampač ima režime štampanja koji su predviđeni isključivo za fabričko testiranje.
Kada se aktiviraju, štampač će početi da štampa različite šablone za testiranje koji se koriste za procenu performansi štampača.
Oba režima testiranja će potrošiti znatnu količinu medija tokom obavljanja testova.

Režim testiranja 1

Pokreće se tako što držite dugme
PAUSE (Pauza)
dok uključujete napajanje štampača.

Režim testiranja 2

Pokreće se tako što držite dugmad
PAUSE (Pauza)
+
FEED (Uvlačenje)
+
CANCEL (Otkaži)
dve sekunde dok je štampač uključen.