Korišćenje dugmeta za resetovanje
Korišćenje dugmeta za resetovanje
View content for :
Product:

Korišćenje dugmeta za resetovanje

Štampač ima namensko dugme za
resetovanje
koje se nalazi sa donje strane štampača.
Pritisnite dugme za
resetovanje
štampača (1) spajalicom ili sličnim malim predmetom.
Prikazuje spajalicu koja pritiska dugme sa donje strane štampača.
Pritiskom na dugme aktiviraju se sledeći rezultati na osnovu dužine pritiska:
0–1 s
Nema akcije
1–5 s
Resetovanje štampača
– štampač obavlja fabričko resetovanje i automatski štampa nalepnicu sa konfiguracijom (i mrežnu nalepnicu ako postoji)
6–10 s
Resetovanje mreže
– štampač prekida vezu sa mrežom i dolazi do resetovanja mreže na podrazumevane fabričke postavke. Po završetku resetovanja, automatski se štampa nalepnica sa konfiguracijom i konfiguracijom mreže.
Više od 10 s
Napuštanje funkcije resetovanja
bez resetovanja štampača ili pravljenja izmena