Režim ručne kalibracije medija
Režim ručne kalibracije medija

Režim ručne kalibracije medija

Ručna kalibracija medija obavlja optimizovanu seriju fokusiranih postavki senzora za medije koji se teško prepoznaju.
 1. U naprednom režimu, pritiskom na dugme
  PAUSE (Pauza)
  dok indikator
  statusa
  svetli žuto pokreće se ručna kalibracija medija.
 2. Indikator
  MEDIA
  će treperiti žuto, pa će indikator
  Pause (Pauza)
  treperiti.
 3. Otvorite štampač i proverite da li je senzor za medije u centralnom položaju za detekciju razmaka između nalepnica (transmisivno).
  Ako medij koristi crnu oznaku ili prepoznavanje ureza, proverite da li je senzor za medije na odgovarajućem mestu da biste videli oznaku ili urez.
  Ako je medij unapred odštampan, na prednjoj strani nalepnice ili na zadnjoj strani podloge, postavite senzor tako da bude u položaju sa najmanje odštampanog sadržaja. Možda će biti potrebno da nekoliko puta obavite ručnu kalibraciju medija pomeranjem senzora za medije, dok štampač ne dovrši proces kalibracije i ne vrati se u stanje spremnosti.
 4. Skinite 3 inča ili 80 mm nalepnica sa podloge.
 5. Postavite oblast podloge bez nalepnice preko valjka za štampanje tako da vodeća ivica prve nalepnice bude ispod vođica za medije.
 6. Zatvorite štampač i jednom pritisnite dugme
  PAUSE (Pauza)
  .
  Indikator
  MEDIA
  će treperiti dok se meri podloga medija. Kada se završi, indikator
  Pause (Pauza)
  će početi da treperi.
 7. Otvorite štampač i promenite položaj medija tako da se nalepnica nalazi direktno iznad pomičnog senzora. Zatvorite štampač.
 8. Jednom pritisnite dugme
  PAUSE (Pauza)
  .
  Štampač će uvući nekoliko nalepnica i izmeriti ih. Ako štampač može da odredi ispravan tip medija (razmak, crna oznaka ili urez) i da izmeri dužinu medija, štampač će se vratiti u stanje spremnosti, a indikator
  Status
  će početi da svetli zeleno.