Podešavanje zatamnjenosti pomoću opcije Manual Print Darkness (Ručna zatamnjenost štampe)
Podešavanje zatamnjenosti pomoću opcije Manual Print Darkness (Ručna zatamnjenost štampe)

Podešavanje zatamnjenosti pomoću opcije Manual Print Darkness (Ručna zatamnjenost štampe)

Koristite ovu proceduru da biste podesili zatamnjenost štampe pomoću pseudo bar-kodova, bez programiranja.
 1. Pritisnite dugme
  PAUSE (Pauza)
  kada indikator
  DATA (Podaci)
  počne da svetli žuto
 2. Štampač štampa test šablon koji prikazuje trenutnu vrednost zatamnjenosti sa nekoliko šablona bar-koda, a zatim se privremeno pauzira.
 3. Štampač zatim ponavlja šablon pomoću sledeće vrednosti zatamnjenosti.
 4. Kada vidite da štampač štampa šablon sa punim, ujednačenim crnim linijama, pritisnite dugme
  FEED
  da biste podesili vrednost zatamnjenosti i vratili štampač u stanje spremnosti.
Prikazuje simulaciju bar-koda u ponavljajućim šablonom i povećavanjem zatamnjenosti.