Korišćenje ručnog podešavanja širine štampanja
Korišćenje ručnog podešavanja širine štampanja

Korišćenje ručnog podešavanja širine štampanja

Koristite ovu proceduru da biste podesili maksimalnu širinu štampanja bez programiranja.
Nemojte da podešavate širinu štampanja veću od širine medija. Glava za štampanje i valjak za štampanje mogu da se oštete ili da smanje radni vek komponenti.
 1. Pritisnite dugme
  PAUSE (Pauza)
  dok indikator
  Pause (Pauza)
  svetli žuto.
 2. Štampač će odštampati okvir od 16 mm (0,63 inča) i privremeno će se pauzirati.
 3. Štampač će zatim odštampati nešto veći okvir i ponovo će se pauzirati.
  Da biste se vratili na postavku maksimalne širine štampanja, pustite štampač da nastavi bez pritiskanja dugmeta
  FEED
  .
 4. Kada vidite da štampač štampa okvir koji odgovara širini medija, pritisnite dugme
  FEED
  da biste podesili širinu štampanja i vratili se u stanje spremnosti.