Resetovanje podrazumevanih fabričkih postavki štampača (PAUZIRANJE + UVLAČENJE + SAMOTESTIRANJE)
Resetovanje podrazumevanih fabričkih postavki štampača (PAUZIRANJE + UVLAČENJE + SAMOTESTIRANJE)

Resetovanje podrazumevanih fabričkih postavki štampača (PAUZIRANJE + UVLAČENJE + SAMOTESTIRANJE)

Ovo resetuje konfiguraciju štampača na fabričke podrazumevane vrednosti za postavke štampača koji nemaju veze sa mrežom.
Sa donje strane štampača se nalazi dugme za resetovanje; pogledajte Dugme za resetovanje.
 1. Isključite štampač.
 2. Pritisnite i zadržite dugmad 
  PAUSE
  +
  FEED
  dok uključujete štampač.
 3. Nastavite da držite dugmad
  PAUSE
  +
  FEED
  dok
  STATUS
  ne bude jedini uključeni indikator.
 4. Kalibrišite štampač za medij koji se koristi. Pogledajte SmartCal kalibracija medija.