SmartCal kalibracija medija
SmartCal kalibracija medija

SmartCal kalibracija medija

SmartCal se koristi za brzu kalibraciju štampača za medij koji je trenutno ubačen.
Tokom SmartCal postupka, štampač automatski određuje tip senzora medija (prorez, crna linija ili urez), pa meri dužinu medija.
 1. Proverite da li je medij ispravno ubačen, da li je poklopac štampača zatvoren i da li je napajanje štampača uključeno.
 2. Pritisnite dugmad
  PAUSE
  +
  CANCEL
  i zadržite ih dve sekunde.
 3. Štampač će uvući nekoliko nalepnica i izmeriti ih. Kada se to završi, štampač će se vratiti u status
  READY
  .
Ako štampač ne prepozna i ne obavi ispravnu kalibraciju medija, pogledajte postupak Ručna kalibracija medija u nastavku ovog odeljka.