Podešavanje kvaliteta štampe
Podešavanje kvaliteta štampe

Podešavanje kvaliteta štampe

Na kvalitet štampe utiču postavka toplote (gustine) glave za štampanje, brzina štampanja i medij koji se koristi.
Podrazumevane postavke zatamnjenosti i brzine štampača funkcionišu za većinu namena koje koriste Zebra nalepnice i medije. Podesite štampač na maksimalnu preporučenu brzinu za medije koje koristite. Prvo eksperimentišite sa postavkom zatamnjenosti, a zatim smanjite postavku brzine da biste pronašli optimalnu kombinaciju za vašu primenu. Kvalitet štampe je moguće konfigurisati pomoću rutine
Configure Print Quality (Konfigurisanje kvaliteta štampe)
u Zebra Setup Utility.
Mediji (nalepnice, papir za račune, oznake itd.) imaju maksimalne postavke brzine. Počnite sa tom postavkom
Postavku zatamnjenosti (ili gustine) možete da podesite na sledeći način:
  • ZPL komanda
    Set Darkness
    (
    ~SD
    ) (pogledajte ZPL vodič za programiranje).
Prihvatljive vrednosti:
0,0 do 30,0
Povezane ZPL komande:
^MD, ~SD
SGD komanda koja se koristi:
print.tone
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Darkness (Zatamnjenost)