Određivanje postavki konfiguracije štampača
Određivanje postavki konfiguracije štampača

Određivanje postavki konfiguracije štampača

Upotrebite izveštaj o konfiguraciji štampača da biste proverili instalaciju opcija, rukovanje medijima i postavke štampanja.
Štampač pruža izveštaj o konfiguraciji za postavke i konfiguraciju hardvera. Operativni status (zatamnjenost, brzina, tip medija itd.), instalirane opcije štampača (mreža, postavke interfejsa, sekač itd.) i informacije o opisu štampača (serijski broj, naziv modela, verzija firmvera itd.) uključene su u izveštaj o konfiguraciji.