Štampanje na preklopnim medijima
Štampanje na preklopnim medijima
View content for :
Product:

Štampanje na preklopnim medijima

Štampač može da koristi preklopne medije pomoću otvora za pristup medijima sa zadnje strane štampača.
  1. Uklonite sve rolne medija sa štampača.
  2. Otvorite gornji poklopac.
  3. Podesite položaj graničnika vođice za medije pomoću sivog klizača. Nalazi se na spoljnoj strani levog držača rolne medija. Upotrebite deo preklopnog medija da biste podesili širinu zaustavnog položaja, gurnite sivi klizač prema zadnjem delu štampača da biste ga fiksirali.
  4. Umetnite medij kroz otvor na zadnjoj strani štampača i postavite medij između vođice za medije i držača rolne.
  5. Zatvorite gornji poklopac.
Nakon štampanja ili korišćenja dugmeta
FEED
da biste pomerili nekoliko nalepnica: Ako medij ne prati centar (pomera naslagani papir sa jedne na drugu stranu) ili ako su ivice medija (podloga, oznaka, papir itd.) iskrzane ili oštećene pri izlasku iz štampača, možda će biti potrebno dodatno podešavanje položaja vođice za medije.
Ako to ne reši problem, možete usmeriti medije preko dve iglice za držanje rolne na vođici za medije, u zavisnosti od medija.
Između držača rolne moguće je postaviti prazno jezgro iste širine kao i naslagani preklopni mediji kako bi se obezbedila dodatna podrška za tanke medije.