ZD411D Pregled podešavanja štampača
ZD411D Pregled podešavanja štampača
View content for :
Product:

ZD411D
Pregled podešavanja štampača

Ovo je pojednostavljena lista uputstava koja će vam pomoći pri planiranju osnovnog podešavanja štampača.

Prvo instalirajte Zebra upravljački program za štampač

Prvo posetite Zebra veb lokaciju i instalirajte Printer Setup Utilities (Zebra Setup Utilities - ZSU) za Windows. Takođe postoje aplikacije za Android, iPhone i iPad. Ovaj uslužni program sadrži najnovije upravljačke programe, čarobnjake za instalaciju i razne korisne alatke.
Zatim idite na Printer Setup Utilities i instalirajte uslužne programe ili aplikacije. Pronađite uslužni program za podešavanje štampača na: zebra.com/setup.
Za podešavanje prvog probnog štampanja biće vam potrebna rolna medija (nalepnice, papir za račune, oznake itd.). Pogledajte Zebra veb lokaciju ili se obratite prodavcu kako biste lakše izabrali odgovarajući medij za upotrebu. Pronađite medije na zebra.com/supplies.
 1. Prvo instalirajte hardverske opcije štampača. Pogledajte Instaliranje hardverskih opcija.
 2. Postavite štampač na bezbedno mesto sa pristupom napajanju i tako da možete da povežete kablove interfejsa ili bežično na sistem.
 3. Štampač i napajanje priključite na uzemljeni izvor napajanja naizmeničnom strujom.
 4. Izaberite i pripremite medije za štampač.
 5. Umetnite medije.
 6. Uključite štampač. Kalibrišite medije pomoću SmartCal kalibracije medija.
 7. Odštampajte izveštaj o konfiguraciji da biste proverili osnovni rad štampača.
 8. Isključite štampač.
 9. Izaberite metod komunikacije putem žične ili bežične veze sa štampačem. Dostupne žične lokalne veze su:
  • USB port
  • Opcioni serijski priključak
  • Opcioni Ethernet (LAN)
 10. Povežite kabl štampača na mrežu ili host sistem (štampač je isključen).
 11. Započnite drugu fazu podešavanja štampača: obično Podešavanje za Windows®.