Priprema za štampanje
Priprema za štampanje

Priprema za štampanje

Pripremite nalepnice na nekoliko jednostavnih načina i doprinesite maksimalnom kvalitetu štampe i radnom veku štampača.
Štampač se ne isporučuje sa nalepnicama niti drugim medijima. Mediji mogu da budu nalepnice, oznake, ulaznice, papir za račune, naslagani preklopni mediji, nalepnice otporne na manipulisanje itd. U idealnom slučaju, izaberite iste nalepnice ili druge medije potrebne za planiranu upotrebu štampača. Podešavanje štampača nije moguće dovršiti bez medija.
Zebra veb lokacija ili prodavac mogu da vam pomognu da izaberete odgovarajući medij za predviđenu namenu za štampanje. Sve nalepnice i druge tipove medija koji su napravljeni za upotrebu u štampaču pronađite na zebra.com/supplies.