Ethernet (LAN, RJ-45)
Ethernet (LAN, RJ-45)
View content for :
Product:

Ethernet (LAN, RJ-45)

Povežite se sa štampačem žično pomoću Ethernet kabla.
Za štampač je potreban UTP RJ45 Ethernet kabl (1) sa oznakom CAT 5 ili višom.
Štampač ima ugrađen mrežni server za štampanje. Više informacija o konfigurisanju štampača za rad na kompatibilnoj Ethernet mreži potražite u korisničkom vodiču za žični i bežični server za štampanje. Štampač mora biti konfigurisan za rad na vašoj mreži. Serveru za štampanje koji je ugrađen u štampač može da se pristupi putem veb stranica servera za štampanje na štampaču.
Prikazuje žični Ethernet kabl koji se priključuje u štampač.

Indikatori statusa/aktivnosti Ethernet veze

Ethernet priključak na štampaču ima dva indikatora statusa/aktivnosti koji su delimično vidljivi kako bi ukazali na status interfejsa na konektoru. Štampač takođe ima indikatore korisničkog interfejsa za status rada mreže štampača. Za više detalja pogledajte Značenje svetlosnih šablona indikatora.
LED indikator statusa
Opis
Oba su isključena
Nije detektovana Ethernet veza
Zeleno
Detektovana je veza od 100 Mb/s
Zeleno i narandžasto koje treperi
Detektovana je veza od 100 Mb/s i Ethernet aktivnost
Žuto
Detektovana je veza od 10 Mb/s
Narandžasto i zeleno koje treperi
Detektovana je veza od 10 Mb/s i Ethernet aktivnost

Dodeljivanje IP adrese za pristup mreži

Svi uređaji na Ethernet mreži (LAN i WLAN) zahtevaju mrežnu IP (Internet Protocol) adresu. IP adresa štampača je potrebna za pristup štampaču radi štampanja i konfigurisanja. Pet različitih načina za dodeljivanje IP adrese su:
 • DHCP (Dynamic Host Connection Protocol) – podrazumevana postavka
 • Zebra uslužni programi za podešavanje (uključuje ZebraDesigner Windows upravljački program za štampač)
 • Telnet
 • Aplikacije za mobilne uređaje
 • ZebraNet Bridge

DHCP za lične mreže

Štampač je podrazumevano podešen tako da radi na Ethernet LAN ili Wi-Fi mreži putem protokola DHCP. Ova postavka je prvenstveno namenjena za lične mreže. Mreža automatski dodeljuje novu mrežnu IP adresu svaki put kada se štampač uključi. Windows upravljački program za štampač koristi statičku IP adresu za povezivanje sa štampačem. Biće potrebno da IP adresa koja je podešena u upravljačkom programu za štampač bude promenjena da bi se pristupilo štampaču ako se njegova dodeljena IP adresa promenila nakon početne instalacije štampača.

Upravljane mreže

Korišćenje štampača u strukturnoj mreži (LAN ili Wi-Fi) zahteva od administratora mreže da štampaču dodeli statičku IP adresu i druge postavke potrebne za ispravan rad na mreži.

 • ID korisnika:
  admin
 • Lozinka:
  1234