Ubacivanje medija u rolni ZD411D u štampač
Ubacivanje medija u rolni ZD411D u štampač
View content for :
Product:

Ubacivanje medija u rolni
ZD411D
u štampač

Svi Link-OS štampači na isti način primaju nalepnice za štampanje i rolne medija.
 • Mediji za nalepnice
  koriste senzor za gledanje kroz pozadinu medija (podlogu) kako bi prepoznali početak i kraj nalepnica na rolni
 • Označeni mediji
  (crne linije, crne oznake, zarezi ili rupe) za definisanje dužine štampanja
 • Neprekidno
  (računi itd.) bez oznaka za definisanje dužine štampanja

Podešavanje prepoznavanja medija prema tipu medija

 • Za medije sa mrežom/prorezom
  , štampač prepoznaje razliku između nalepnice i podloge kako bi odredio dužinu formata za štampanje.
 • Za medije u rolni
  , štampač prepoznaje samo karakteristike medija. Dužina formata za štampanje podešava se programiranjem (upravljačkim programom ili softverom) ili dužinom poslednjeg sačuvanog obrasca.
 • Za medije sa crnom oznakom
  , štampač prepoznaje početak oznake i razdaljinu do početka sledeće crne oznake da bi izmerio dužinu formata za štampanje.
 • Za druge uobičajene medije i varijacije podešavanja
  • Nakon što pomoću ove procedure ubacite medij, podesite štampanje pomoću opcije dozatora nalepnica.
  • Da biste ubacili preklopne medije, pogledajte Štampanje na preklopnim medijima. Ova uputstva zamenjuju korake 1–4 za ubacivanje medija u rolni.