Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač unapred
Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač unapred

Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač unapred

Printer Setup Utility instalira upravljački program na računar radi jednostavnijeg podešavanja.
Instalirajte Printer Setup Utility pre uključivanja napajanja štampača povezanog na računar. Ovaj uslužni program prvo instalira Zebra upravljačke programe za Windows. Čarobnjak za instalaciju će zatim od vas tražiti da uključite štampač. Pratite uputstva da biste dovršili instalaciju štampača.
Printer Setup Utility napravljen je tako da vam pomogne u podešavanju operacija štampača u operativnom sistemu Windows. Izaberite podešavanja konfiguracije pre i neposredno nakon uključivanja napajanja pomoću čarobnjaka uslužnog programa. Kablovi i parametri za svaki od ovih fizičkih komunikacionih interfejsa štampača opisani su na sledećim stranicama, kao pomoć. Čarobnjaci za konfigurisanje u Printer Setup Utility će vas uputiti kada da uključite štampač u odgovarajuće vreme kako biste dovršili instalaciju štampača.
Više detalja o konfigurisanju mreže (Ethernet ili Wi-Fi) i Bluetooth komunikacije potražite u sledećim priručnicima:
  • Priručnik za korisnika žičnog i bežičnog servera za štampanje
  • Vodič za Bluetooth bežičnu vezu