Detektovanje stanja nestanka medija
Detektovanje stanja nestanka medija
View content for :
Product:

Detektovanje stanja nestanka medija

Kada nestane medija, štampač će prijaviti stanje nestanka medija pomoću indikatora
statusa
i
medija
koji neprekidno svetle crveno. Ovo je deo uobičajenog ciklusa korišćenja medija.
Detektovan je nestanak medija
Prikazuje štampač bez medija, sa prikazanim statusom nestanka medija.
 1. Oporavak od stanja nestanka medija
 2. Otvorite štampač.
 3. Znaćete da su mediji na kraju ili blizu kraja rolne tako što će nalepnica nedostajati na podlozi.
  Ponekad na sredini rolne nalepnica može da nedostaje nalepnica (ne na kraju medija). To će takođe dovesti do stanja nestanka medija.
  Da biste vratili sistem, samo povucite medij preko nalepnice koja nedostaje, tako da sledeća nalepnica pređe valjak za štampanje. Zatvorite štampač. Jednom pritisnite dugme
  FEED (Uvlačenje)
  (unapred). Štampač će obaviti ponovnu sinhronizaciju položaja nalepnice i biće spreman za nastavak štampanja.
 4. Uklonite preostale medije i jezgro rolne.
 5. Umetnite novu rolnu medija.
  • Ako umećete još istih medija, samo umetnite nove medije i jednom pritisnite dugme
   FEED (Uvlačenje)
   (unapred) da biste nastavili sa štampanjem.
  • Ako umećete druge medije (razlikuje se veličina, proizvođač ili čak serija), potrebno je obaviti SmartCal kalibraciju nakon umetanja medija kako bi se obezbedio optimalan rad.
Menjanje veličine medija (dužine ili širine) obično zahteva da promenite programirane dimenzije medija ili aktivni format nalepnica u štampaču.