Pripremanje i rukovanje nalepnicama i medijima
Pripremanje i rukovanje nalepnicama i medijima

Pripremanje i rukovanje nalepnicama i medijima

Pažljivo rukovanje i skladištenje medija važni su da bi se maksimalno povećao kvalitet štampe.
Mediji se isporučuje u zaštitnoj ambalaži. Kada izvadite nalepnice ili druge medije iz ambalaže, oni obično skupljaju prašinu i čestice sa radnih površina i površina za odlaganje.
Ako se medij kontaminira ili zaprlja, može da ošteti štampač i da prouzrokuje defekte na odštampanoj slici (praznine, pruge, promena boje, da ugrozi prianjanje lepljivog materijala itd.).
Tokom proizvodnje, pakovanja, rukovanja i skladištenja, spoljna dužina medija može da postane prljava ili kontaminirana. Na taj način ćete ukloniti sve kontaminirajuće supstance koje mogu da se prenesu na glavu za štampanje tokom normalnog rada.
  1. Uklonite spoljni sloj rolne medija ili gornju nalepnicu sa gomile.
    Prikazuje se rolna medija sa koje se uklanja spoljni sloj.