Problem: Baterija ima crveni indikator
Problem: Baterija ima crveni indikator

Problem: Baterija ima crveni indikator

Uslov

Baterija je detektovala grešku.

Uzrok: Kvar baterije

Baterija je dostigla upotrebljivi vek trajanja ili je došlo do kvara opšte komponente.

Uzrok: Baterija je previše vruća ili previše hladna

Rešenje: Po potrebi testirajte i zamenite bateriju.

Interna podrška za štampač – radnja operatera
  1. Izvadite bateriju iz štampača i proverite status punjenja tako što ćete je napuniti.
  2. Ostavite bateriju da se ohladi ili zagreje do ambijentalne temperature i ponovo proverite napunjenost baterije.
  3. Stavite novu, potpuno napunjenu bateriju u štampač i bezbedno odložite bateriju u skladu sa lokalnim propisima.