Problem: Štampač se blokira
Problem: Štampač se blokira

Problem: Štampač se blokira

Uslov

Štampač ne reaguje na radnje operatera i komande poslate štampaču. Status može biti sve uključeno ili nepoznati šabloni statusa.

Uzrok: Oštećenje ili kvar memorije

Došlo je do oštećenja memorije štampača usled nepoznatog događaja.

Rešenje: Ponovo učitajte firmver štampača i testirajte ga

Interna podrška za štampač
 1. Vratite štampač na podrazumevane fabričke vrednosti.
  Koristite jedan od sledećih načina da biste vratili fabričke podrazumevane vrednosti.
  • Koristite Zebra Setup Utility i otvorite
   Printer Tools (Alatke štampača)
   Action (Radnja)
   Load printer defaults (učitaj podarzumevane vrednosti štampača)
   .
 2. Ponovo učitajte firmver štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.
 3. Ako se štampač ne oporavi od ove greške, pozovite servisera. Ovo nije stavka koju korisnik može da servisira.