Problem: Postavke se gube ili ignorišu
Problem: Postavke se gube ili ignorišu

Problem: Postavke se gube ili ignorišu

Uslov

Neki parametri programiranja nisu pravilno podešeni.

Uzrok: Nesačuvane postavke štampača/formata su izgubljene

Postavke štampača su promenjene, a nisu sačuvane.

Rešenje: Sačuvajte postavke štampača/formata

Interna podrška za štampač
 1. Komanda ZPL
  ^JU
  nije upotrebljena za čuvanje konfiguracije pre isključivanja štampača. Isključite štampač, a zatim ga ponovo uključite da biste proverili da li su postavke sačuvane.

Uzrok: Neispravna sintaksa nalepnice

Komande formata/obrasca oznake ili komande poslate direktno štampaču sadrže greške u sintaksi ili se nepravilno koriste.
 • Unutrašnja komanda ili neka druga radnja je isključila mogućnost promene parametra.
 • Unutrašnja komanda ili druga radnja je vratila parametar na podrazumevanu postavku.

Rešenje: Sačuvajte postavke štampača/formata

Interna podrška za štampač
 • Resetujte postavke štampača. Ponekad je korisno resetovati štampač na podrazumevane fabričke postavke.
 • Ažurirajte firmver štampača u slučaju oštećenja memorije.
 • Proverite sintaksu formata oznake.
  Više informacija o programiranju štampača i nalepnica potražite u ZPL vodiču za programere na zebra.com/manuals.