Upozorenje: Greška pri sečanju
Upozorenje: Greška pri sečanju

Upozorenje: Greška pri sečanju

Uslov

Štampač je detektovao da je sečivo sekača zaglavljeno i da se ne pomera ispravno
Servis sekača
– u jedinici sekača nema delova koje može da servisira operater. Nikada nemojte uklanjati poklopac (okvir) sekača. Nikada ne pokušavajte da umetnete predmete ili prste u mehanizam sekača.
Korišćenje neodobrenih alatki, pamučnih štapića sa vatom, rastvarača (uključujući alkohol) itd sve to može oštetiti ili skratiti upotrebljivi vek sekača ili dovesti do zaglavljivanja sekača.

Uzrok

Čestice lepka i papira mogu da zaglave sečivo.

Rešenje

Radnja operatera
  1. Isključite štampač tako što ćete držati dugme za
    napajanje
    5 sekundi. Sačekajte da se štampač potpuno isključi. Uključite štampač.
  2. Ako se štampač ne oporavi od ove greške, pozovite servisera. Ovo nije stavka koju operater može da servisira.