Upozorenje: Nema memorije
Upozorenje: Nema memorije

Upozorenje: Nema memorije

Uslov

Štampač ne može da čuva podatke u štampaču na navedenoj memorijskoj lokaciji. Postoje četiri tipa memorije za skladištenje: grafička, format, raster i font. Nema dovoljno memorije za izvršavanje funkcije navedene u drugom redu poruke o grešci.

Uzrok: Nema dovoljno memorije za skladištenje datoteke

Nema dovoljno memorije za izvršavanje funkcije navedene u drugom redu poruke o grešci.

Rešenje: Oslobodite memoriju

Interna podrška za štampač
  1. Oslobodite prostor u memoriji štampača tako što ćete podesiti format nalepnice ili parametre štampača kako biste smanjili oblast za štampanje.
  2. Uklonite nekorišćenu grafiku, fontove ili formate.
  3. Uverite se da podaci nisu usmereni na uređaj koji nije instaliran ili nije dostupan.