Opcije za manipulisanje medijima
Opcije za manipulisanje medijima

Opcije za manipulisanje medijima

Pomoću ovih opcija za medija koje se lako dodaju možete da prilagodite štampač svojim potrebama.
Štampač će proveriti hardverske izmene i po potrebi se konfigurisati tokom ponovnog pokretanja.
  • Štampač neće detektovati dodavanje ili menjanje adaptera veličine jezgra rolne medija.
  • Ove opcije za medije ne zahtevaju uklanjanje radi normalnog rada i čišćenja.
  • Sekači iz serije ZD su samočistači po dizajnu i ne zahtevaju interno čišćenje pomoću Zebra medija i potrošnog materijala.
Uobičajeno, ne bi trebalo da uklanjate i zamenjujete opcije za manipulisanje medijima. Uklanjajte samo radi popravki.
Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.