Moduli za povezivanje štampača
Moduli za povezivanje štampača

Moduli za povezivanje štampača

Moduli za povezivanje mogu lako da se instaliraju bez alata.
Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.