Prekidač za režim oporavka nakon nestanka struje (podrazumevano je isključen)
Prekidač za režim oporavka nakon nestanka struje (podrazumevano je isključen)
View content for :
Product:

Prekidač za režim oporavka nakon nestanka struje (podrazumevano je isključen)

Svi moduli za povezivanje štampača imaju prekidač za oporavak nakon nestanka struje. On je podrazumevano postavljen u položaj OFF (Isključeno). Kada je prekidač postavljen u položaj ON (Uključeno), štampač će se automatski uključiti kada se uključi u aktivni izvor napajanja naizmeničnom strujom (bez isključivanja).
  • Pogledajte ZD411D Kontrole standardnog interfejsa – dugme
    Power (Napajanje)
    – režim oporavka nakon nestanka struje za uključeno/isključeno napajanje.
  • Pogledajte Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje za uputstva o aktiviranju režima
Režim oporavka nakon nestanka struje dostupan je samo na štampačima sa instaliranim modulom za povezivanje štampača.