Instaliranje modula za bežično povezivanje
Instaliranje modula za bežično povezivanje
View content for :
Product:

Instaliranje modula za bežično povezivanje

Koristite ovu proceduru da biste instalirali modul za bežično povezivanje.
Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.
Priprema za instalaciju
 1. Izvadite rolnu medija iz držača rolne medija.
 2. Isključite DC utikač sa zadnje strane štampača.
 3. Uklonite sve kablove interfejsa i USB uređaje
Za ovu proceduru nije potreban alat.
 1. Pristupanje oblasti bežičnog povezivanja
 2. Okrenite štampač da biste pristupili vratima za pristup modulu za bežično povezivanje.
 3. Otvorite vrata za pristup modulu tako što ćete gurnuti bravu sa gornje strane vrata. Postolje štampača ima uvučeni deo za vrh prsta. Tako ćete otpustiti bravicu. Podignite i pomerite vrata nagore da biste ih uklonili.
  Prikazuje vrata za pristup modulu za bežično povezivanje sa donje strane štampača.
 4. Poravnajte krak antene (1) u otvor. Spustite modul i poravnajte ga sa Wi-Fi konektorom štampača (3). Gurnite modul (2) nežno, ali čvrsto dok potpuno ne legne na mesto.
  Prikazuje poravnavanje bežičnog modula i njegovo umetanje u štampač.
  Vrata za pristup modulu za bežično povezivanje neće se pravilno zatvoriti ako modul nije u potpunosti legao na mesto.
 5. Gurnite vrata da biste zaključali bravu.
  Prikazuje poravnavanje bežičnog modula i njegovo umetanje u štampač.
 6. Postavite tri priložene nalepnice sa donje strane štampača (1). Ove nalepnice (2 i 3) pomažu pri konfigurisanju (i naknadnom ponovnom konfigurisanju) štampača. Te nalepnice za konfigurisanje štampača doprinose mobilnim aplikacijama, korišćenju skenera i podršci za štampač.
  Prikazuje lokacije za dodavanje nalepnica sa konfiguracijom sa donje strane štampača.
Ponovo priključite kablove za napajanje i povezivanje štampača nakon što dodate sve komplete za nadogradnju hardvera u štampač.
Preporučuje se da ažurirate firmver štampača da biste proverili da li su štampač i bežični modul iste i najnovije verzije. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.
Modul za bežično povezivanje mora da ima konfigurisan Wi-Fi i Bluetooth da bi mogao da komunicira sa štampačem.
Štampač je podrazumevano podešen tako da radi na Wi-Fi mreži ili Ethernet LAN mreži sa DHCP protokolom za lične mreže. Mreža automatski dodeljuje novu mrežnu IP adresu svaki put kada se štampač uključi. Windows upravljački program za štampač koristi statičku IP adresu za povezivanje sa štampačem i obično se koristi u kontrolisanim mrežnim okruženjima. Pogledajte Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje.
Pogledajte sledeće priručnike na Zebra veb lokaciji na zebra.com/manuals.
 • Priručnik za korisnika žičnog i bežičnog servera za štampanje
 • Vodič za Bluetooth bežičnu vezu