Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje
Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje

Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje

U ovom odeljku je obuhvaćena osnovna konfiguracija internog opcionog Wi-Fi servera za štampanje. Detaljnije informacije potražite u Priručniku za korisnika žičnog i bežičnog servera za štampanje. Pogledajte zebra.com/manuals.
Štampač možete da konfigurišete za bežični rad na sledeće načine. Ovaj osnovni vodič odnosi se samo na prvu opciju, čarobnjak za povezivanje.
 • Preko čarobnjaka za povezivanje
  , koji za vas piše ZPL skriptu. Na poslednjem ekranu uslužnog programa možete da izaberete da pošaljete komandu direktno na štampač ili možete da izaberete da sačuvate ZPL skriptu u datoteku. Sačuvana ZPL datoteka ima nekoliko svrha:
  • Datoteka može da se pošalje na štampač putem bilo koje dostupne veze (USB ili žičnog servera za štampanje).
  • Datoteku možete ponovo poslati štampaču nakon vraćanja mrežnih postavki na podrazumevane fabričke vrednosti.
  • Datoteku je moguće poslati na više štampača koji će koristiti iste mrežne postavke.
 • Putem ZPL
  skripte koju ćete sami napisati. Upotrebite komandu
  ^WX
  da biste podesili osnovne parametre za tip bezbednosti. Komandu možete poslati preko bilo koje dostupne veze (USB ili žičnog servera za štampanje). Više informacija o ovoj opciji potražite u ZPL vodiču za programiranje.
 • Pomoću Set/Get/Do (SGD) komandi
  koje šaljete na štampač. Počnite sa
  WLAN.security
  da biste podesili tip bežične bezbednosti. U zavisnosti od tipa bezbednosti koji izaberete, druge SGD komande biće neophodne za navođenje drugih parametara. Komande možete da pošaljete preko bilo koje dostupne veze (USB ili žičnog servera za štampanje). Više informacija o ovoj opciji potražite u ZPL vodiču za programiranje.