Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač unapred
Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač unapred

Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač unapred

Instalirajte Printer Setup Utility pre uključivanja napajanja štampača povezanog na računar (sa Windows operativnim sistemom koji podržava Zebra upravljački program). Uslužni program prvo instalira upravljački program. Čarobnjak za instalaciju će zatim od vas tražiti da uključite napajanje štampača. Nastavite da pratite uputstva da biste dovršili instalaciju štampača.
Pomoćni program za podešavanje osmišljen je tako da vam pomogne da podesite komunikaciju štampača na računaru koji koristi operativni sistem Windows. Kablovi i parametri za svaki od ovih fizičkih komunikacionih interfejsa štampača opisani su na sledećim stranicama, kao pomoć pri izboru podešavanja konfiguracije pre i neposredno nakon uključivanja napajanja. Čarobnjak za konfiguraciju će vas uputiti da uključite štampač u odgovarajuće vreme kako biste dovršili instalaciju štampača.
Za više informacija o instaliranju Ethernet (mrežnog) i Bluetooth interfejsa:
  • Priručnik za korisnika žičnog i bežičnog servera za štampanje
  • Korisnički priručnik za Bluetooth