Windows 10 (verzija za računar)
Windows 10 (verzija za računar)

Windows 10 (verzija za računar)

Pre uparivanja ili dodavanja Bluetooth uređaja, proverite da li je uključen i vidljiv. Za povezivanje sa Bluetooth uređajima možda će biti potreban Bluetooth adapter za vaš Windows uređaj. Više informacija potražite u korisničkom priručniku proizvođača vašeg uređaja.
 1. Otvorite meni Windows Start tako što ćete kliknuti na Windows
  Start
  dugme i izaberite
  Settings (Postavke)
  .
 2. Kliknite na kategoriju
  Devices (Uređaji)
  prozoru Postavke.
 3. Kliknite na
  Bluetooth
  . Ako na vašem računaru nije instaliran Bluetooth, kategorija Bluetooth neće biti prikazana na listi kategorija uređaja. Štampač se identifikuje serijskim brojem.
 4. Kliknite na ikonu
  štampača
  , a zatim kliknite na dugme
  Pair (Upari)
  za štampač.
 5. Štampač će odštampati pristupnu šifru. Uporedite to sa pristupnom šifrom koja se prikazuje na ekranu. Kliknite na
  Yes (Da)
  ako se podudaraju.
 6. Status štampača će se promeniti u „Povezan“ kada se uparivanje završi.