Windows Vista SP2 ili Windows 7
Windows Vista SP2 ili Windows 7

Windows Vista SP2 ili Windows 7

Bluetooth instalacija u operativnom sistemu Windows Vista (SP2 ili noviji) i Windows 7 razlikuje se od instalacije u operativnom sistemu XP.
 • Windows Vista:
  Otvorite čarobnjak
  Add Printer (Dodavanje štampača)
  tako što ćete kliknuti na dugme
  Start
  ,
  Control Panel (Kontrolna tabla)
  ,
  Hardware and Sound (Hardver i zvuk)
  ,
  Printers (Štampači)
  , pa na
  Add a printer (Dodavanje štampača)
  .
 • Windows 7
  : Otvorite Devices and Printers (Uređaji i štampači) tako što ćete kliknuti na dugme
  Start
  , pa u meniju
  Start
  kliknuti na
  Devices and Printers (Uređaji i štampači)
  .
 • Neki Bluetooth moduli koji ne potiču od kompanije Microsoft i ugrađeni Bluetooth uređaji na host računarima imaju marginalnu podršku za Secure Simple Pairing (SSP), pa možda neće pravilno završiti čarobnjak
  Add a printer (Dodavanje štampača)
  . Možda će biti potrebno da izaberete „Bluetooth uređaji“ na
  kontrolnoj tabli
  ili da u sistemskoj paleti na Windows
  Start
  traci aktivirate SPP za uređaj, Bluetooth štampač koji instalirate. Instalirajte štampač na lokalni USB port za štampač, a zatim izabrani COM port nakon završetka instalacije promenite na SPP (virtuelni serijski port) COM port.
 1. Izaberite
  Uređaji i štampači
  u Windows
  Start
  meniju.
 2. Potražite Bluetooth uređaje u prozoru
  Uređaji i štampači
  . Obratite pažnju na donju generičku Windows Bluetooth ikonu.
 3. Zadržite pokazivač iznad ikone
  Bluetooth
  i ikona će biti istaknuta. Desnim tasterom miša kliknite na istaknutu
  Bluetooth
  ikonu. Iz iskačućeg menija izaberite
  Bluetooth Settings (Bluetooth postavke)
  .
 4. Potvrdite da su označena oba polja za potvrdu
  Connections (Veze)
  .
 5. Uverite se da nije označeno
  Turn off the Bluetooth adapter (Isključi Bluetooth adapter)
  .
 6. Kliknite na dugme
  Apply (Primeni)
  .
 7. Kliknite na dugme
  OK (U redu)
  da biste zatvorili prozor.
 8. Kliknite na
  Add a device (Dodaj uređaj)
  na gornjoj traci u prozoru
  Uređaji i štampači
  . Prozor
  Add a device (Dodavanje uređaja)
  popunjava se Bluetooth uređajima u blizini.
 9. Uključite Zebra štampač koji je podržava Bluetooth 4.0 (3.0 kompatibilnost). Nakon nekoliko trenutaka, vaš novi štampač će se pojaviti u prozoru
  Add a device (Dodavanje uređaja)
  .
 10. Kliknite na ikonu
  štampača
  . Kliknite desnim tasterom miša i izaberite
  Add device (Dodaj uređaj)
  .
 11. Štampač će odštampati šifru za uparivanje. Proverite da li se brojevi za uparivanje podudaraju sa onima na ekranu. Ako se brojevi podudaraju, pritisnite dugme
  Next (Dalje)
  u prozoru
  Dodavanje uređaja
  .
 12. Kada se proces uparivanja uspešno završi, prikazaće se sledeća poruka.
  Broj COM porta se prikazuje u iskačućem prozoru na traci zadataka. Ostaje prikazan nekoliko sekundi.