Podešavanje komunikacije štampača sa operativnim sistemom Windows (pregled)
Podešavanje komunikacije štampača sa operativnim sistemom Windows (pregled)

Podešavanje komunikacije štampača sa operativnim sistemom Windows (pregled)

Za podržane operativne sisteme Windows (najčešće) uz lokalnu (žičnu) vezu:
 1. Preuzmite Zebra Setup Utilities sa Zebra veb lokacije. Pogledajte zebra.com/setup.
 2. Pokrenite Zebra Setup Utilities iz direktorijuma za preuzimanje.
 3. Kliknite na
  Install New Printer (Instaliraj novi štampač)
  i pokrenite čarobnjak za instalaciju.
 4. Izaberite
  Install Printer (Instaliraj štampač)
  .
 5. Izaberite broj modela štampača sa liste ZDesigner štampača.
 6. Izaberite USB port koji želite da povežete sa računarom. Koristite interfejs kao pomoć za umreženu ili klasičnu Bluetooth instalaciju pomoću čarobnjaka.
 7. Uključite štampač i podesite komunikaciju štampača za tip interfejsa koji koristite.
 8. Koristite Windows upravljački program za štampanje probne stranice kako biste proverili rad sa operativnim sistemom Windows. U svojstvima štampača u upravljačkom programu štampača izaberite karticu
  General (Opšte)
  , a zatim kliknite na dugme
  Print Test Page (Odštampaj probnu stranicu)
  .