Korišćenje skripte za konfigurisanje
Korišćenje skripte za konfigurisanje

Korišćenje skripte za konfigurisanje

Dovršite podešavanje tako što ćete poslati ZPL skriptu štampaču putem porta izabranog na početku ove procedure.
 1. Proverite da li je štampač povezan sa računarom putem žične veze na USB port.
 2. Ako to već niste uradili, uključite štampač.
 3. U prozoru
  Review and Send ZPL for Wireless (Pregledaj i pošalji ZPL za bežično)
  kliknite na
  Finish (Završi)
  .
 4. Štampač će poslati ZPL skriptu štampaču putem izabranog porta. Zatvoriće se ekran
  Wireless Setup Wizard (Čarobnjak za podešavanje bežične veze)
  .
 5. Isključite štampač, a zatim ga ponovo uključite.